Semalt vysvetľuje, ako extrahovať údaje zo stránok HTML do súboru PDF

V tomto článku vás prevedieme procesom extrahovania údajov z vašich stránok HTML a naučíme sa, ako pomocou týchto informácií zostaviť súbor PDF. Prvým krokom je určenie programovacích nástrojov a jazyka, ktorý budete používať pre úlohu. V takom prípade by ste mali lepšie použiť rámec Perl v Mojolicious.

Tento rámec pripomína Ruby on Rails, aj keď má ďalšie funkcie, ktoré by mohli prekročiť vaše očakávania. Tento rámec nebudeme používať na vytvorenie novej webovej stránky, ale na extrahovanie informácií z už existujúcej stránky. Mojolicious má vynikajúce funkcie na načítanie a spracovanie HTML stránok. Inštalácia tejto aplikácie na počítač bude trvať takmer 30 sekúnd.

metodológie

Prvá fáza: Je dôležité porozumieť metodike, ktorú musíte použiť pri písaní aplikácií. V prvej fáze by ste mali napísať malý ad-hoc skript po získaní všeobecnej predstavy o tom, čo chcete robiť, a po jasnom pochopení vášho konečného cieľa. Upozorňujeme, že tento lineárny kód musí byť jednoduchý bez akýchkoľvek postupov alebo podprogramov.

Druhá fáza: Teraz máte jasné pochopenie smeru, ktorým sa musíte vydať, a knižníc, ktoré sa majú použiť. Nastal čas „rozdeliť sa a vládnuť“! Ak máte akumulované kódy, ktoré logicky robia to isté, rozdeľte ich na podprogramy. Výhodou podprogramovania je, že môžete vykonať niekoľko zmien bez toho, aby to ovplyvnilo iné kódy. Poskytne tiež lepšiu čitateľnosť.

Tretia fáza: Táto etapa vám umožňuje rozdeľovať kódy. Po získaní príslušných skúseností môžete s kódovými časťami manipulovať ľahko. Teraz môžete prejsť z procedurálneho kódovania na objektovo orientované, najmä ak používate objektovo orientovaný jazyk. Každá osoba, ktorá používa funkčný typ jazyka, môže separovať aplikácie na balíčky alebo „rozhrania“. Prečo musíte použiť tento prístup pri programovaní? Je to preto, že potrebujete nejaký „priestor na dýchanie“, najmä ak píšete sofistikovanú aplikáciu.

Algoritmus

Po teórii je čas prejsť na aktuálny program. Tu sú kroky, ktoré musíte urobiť pri implementácii webovej pračky:

  • Vytvorte zoznam adries URL článkov, ktoré chcete zbierať;
  • Prejdite si zoznam a získajte tieto adresy URL jednu po druhej;
  • Extrahujte obsah prvku HTML;
  • Výsledky uložte do súboru HTML;
  • Zostavte súbor PDF zo svojich súborov, keď budete mať všetky pripravené.

Všetko je také ľahké ako ABC! Stačí si stiahnuť program práčky na web a budete na túto úlohu pripravení.

mass gmail